Namn Min uppgift
Niklas SköldBanskötsel
Jakob SköldBanskötsel
Klas ÅnhageBesiktning - waiting zone - startgrind
Hans ÅnhageBesiktning - waiting zone - startgrind
Göran EkBesiktning - waiting zone - startgrind
Markus DjursonBesiktning - waiting zone - startgrind
Christer AnderssonFlaggvakt - säkerhetsvakt
Erik StrömFlaggvakt - säkerhetsvakt
Robin BlidborgFlaggvakt - säkerhetsvakt
Magnus AnderssonFlaggvakt - säkerhetsvakt
Emil DjursonMålgång
Johan DjursonMålgång
Elin ErikssonOmrådesansvarig
Anders ErikssonOmrådesansvarig
Micke StrömbergOmrådesansvarig
Ove EkengrenTävlingsstab
Fredrik SegerströmTävlingsstab
Peter SvenssonTävlingsstab
John LarssonVad som helst
Melvin LindbomVad som helst
 Namn Min uppgift